Arkivskaparar og arkivseriar

Her vert registrert alle Stordal kommune sine arkivskaparar med sine respektive elektroniske og papirbaserte arkivseriar. Det skal alltid registrerast på 3 nivå (arkivskapar, Allment Norsk Arkivskjema, serie). Sjå struktur for registrering på mappa "arkivtenesta".

Laster...